Bị từ chối trên dưới 20 lần, kiệt quệ tài chính vẫn một mực theo đuổi những giấc mơ “điên rồ”

Naveen Tewari, CEO của StartUp kỳ lân đầu tiên của Ấn Độ, là niềm tự hào và người nổi tiếng nhất trong cộng đồng doanh nhân của Ấn Độ.…