Những công trình có kiến trúc đặc trưng nhất tại Sóc Trăng

Những công trình có kiến trúc đặc trưng nhất tại Sóc Trăng Một lối vào có một tâm trạng, trang điểm hoa - Thiết kế * Bọt biển mau biet…