Fab Freebie: Tek cho bố

*** Giveaway này không còn chấp nhận các mục - hãy xem ai là người chiến thắng dưới đây! *** Theo Random.org, người chiến thắng trong tuần này là Hồi…